chuan doan

  1. S

    Chẩn Đoán Động Cơ Thông Qua Tiếng Gõ

    Chẩn Đoán Động Cơ Thông Qua Tiếng Gõ Tiến hành nghe âm thanh cần phải đạt được những nội dung sau: - Vị trí phát ra âm thanh. - Cường độ và đặt điểm riêng biệt của âm thanh. - Tần số âm thanh. Để chuẩn đoán được bệnh chúng ta cần nắm rõ âm thanh chuẩn khi đối tượng làm việc ở trạng...
  2. S

    Chẩn đoán cụm ly hợp ma sát khô.

    CHUẨN ĐOÁN CỤM LY HỢP MA SÁT KHÔ ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU VÀ HƯ HỎNG Ly hợp là một cụm của hệ thống truyền lực nằm giữa động cơ và hộp số chính. Chức năng của ly hợp trong hệ thống truyền lực ôtô là : - Tạo khả năng đóng ngắt êm dịu mạch truyền lực từ động cơ tới bánh xe chủ động . - Là cơ cấu an...
Bên trên