chip từ

  1. OTOHUITEAM

    Hướng dẫn cách lên chìa gập cho Excape 2004 có Immobilizer

    CÁCH LÊN CHÌA GẬP CHO EXCAPE 2004 CÓ IMMOBILIZER A. SAO CHÉP IMMOBILIZER CHO CHÌA KHOÁ MỚI: Chúng ta cần chuẩn bị chìa khoá cần độ cho xe và phần mềm để đổ cho chiếc chìa khoá đó Tháo bỏ vỏ bọc của chiếc chìa khoá mới,ta sẽ thấy bên trong mên của chúng có rắc điện để kết nối với thiết bị đổ...
Bên trên