cav

  1. caibang9x

    Sách Path Planning and Tracking for Vehicle Collision Avoidance in Lateral and Longitudinal Motion Directions

    Sách Path Planning and Tracking for Vehicle Collision Avoidance in Lateral and Longitudinal Motion Directions (2020) 1. Giới thiệu: (GG dịch): Trong những năm gần đây, việc kiểm soát các phương tiện được kết nối và tự động (CAV) đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ đối với các ứng dụng ô tô khác nhau...
Bên trên