cảm biến oxy

  1. MyS2Love

    Cảm biến A/F là gì? Sự khác nhau giữa cảm biến A/F và cảm biến Oxy

    Air Fuel Ratio (A/F) Sensor hay Lamda Sensor hay Wide Range Air Fuel sensor hay Wide ratio Air/Fuel sensor hoặc Wide Band oxygen sensor đó đều là những tên gọi của cảm biến oxy dãy rộng. Từ đầu những năm 2000, cảm biến oxy truyền thống thông thường bắt đầu được thay thế bằng loại cảm biến này...
  2. hyundai

    Hướng dẫn thay cảm biến ô xy (O2 sensor)

    Thay cảm biến ô xy là một công việc đơn giản : vặn cảm biến ô xy cũ ra rồi ráp con mới vào . Bài này có mục đích tạo cảnh giác để tránh hư hại và tốn công sức cho một công việc đơn giản đó . Đời sống của một cảm biến ô xy vào khoản 120,000km hoặc lâu hơn tuy theo hên xui của chủ xe ! Khi cảm...
Bên trên