cảm biến nhiệt độ khí nạp

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Những điều cần biết về cảm biến nhiệt độ khí nạp

    Cảm biến nhiệt độ khí nạp có nhiệm vụ theo dõi nhiệt độ của không khí đi vào động cơ. ECU sử dụng thông tin này để ước tính mật độ không khí đi vào từ đó cân bằng lại hỗn hợp hòa khí. ECU thay đổi tỉ lệ A/F bằng cách thay đổi độ rộng xung mở kim phun hay thời gian mở của kim phun. Hoạt động của...
Bên trên