cảm biến mùi

  1. chien.bkhcm

    Vì sao ô tô mở chế độ lấy gió trong, nhưng ta vẫn ngửi được mùi bên ngoài?

    Đây có thể là chủ đề không mới với nhiều bác tài lâu năm hay nhiều người ai hiểu kỹ thuật ô tô, tuy nhiên nó sẽ không cũ với những gì chưa biết gì về xe. Dưới đây là những giải thích vì sao ô tô mở chế độ gió trong nhưng vẫn có mùi ở bên ngoài lẻn lỏi vào. Thông qua những giải thích này, newbie...
Bên trên