cách khắc phục.

  1. vietdan71

    Kỹ thuật xe, máy, thiết bị bê tông tươi.

    Kính chào các cụ, topic phục vụ trao đổi thông tin liên quan về xe cần phân phối và thiết bị bơm bê tông tươi phục vụ công trình sử dụng bê tông xi măng. Mong các cụ tham gia nhiệt tình để đóng góp chuyên môn và kinh nghiệm cho những ai quan tâm. Trân trọng!
Bên trên