bùi ngọc huyên

  1. H

    Ông chủ Vinanxuki - Tuổi 80 lương 6 triệu, gánh nợ 2.800 tỷ

    Ông chủ hãng sản xuất xe hơi đầu tiên tại Việt Nam Vinaxuki hiện nay đã 80 tuổi, ông đang sống trong ngôi nhà thiếu bàn tay chăm sóc của con người ngay tại đại công xưởng của nhà máy đặt tại huyện Mê Linh. Thu nhập chính của ông hiện nay là khoản lương 8 triệu đồng, cộng với nguồn thu “không...
Bên trên