bmw x6

  1. nguyenvietduc321654

    Tài liệu động cơ Hybrid BMW X6

    Tài liệu về động cơ Hybrid sử dụng trên ô tô BMW X6 I. Mục lục: Bao gồm: 1. Giới thiệu về BMW X6 Hybrid 2. Khối pin điện áp cao - High Voltage Battery Pack 3. Hệ thống truyền động - Active Transmission 4. Tinh chỉnh động cơ trên N63 - Modifications to the N63 5. Hệ thống cấp nhiên liệu - Fuel...
Bên trên