bi t

  1. OTOHUITEAM

    Pan Ford Ranger 2014: Dính chân côn, nhồi chân nhiều thì cứng

    1. Tình trạng: Ford Ranger đời 2014: Bị dính chân côn, đã thay tông côn nhưng không hết. Khi nhồi chân nhiều thì cứng mà chạy xíu là mất pedal. Hình ảnh cung cấp: 2. Ý kiến của các thành viên Group OTO-HUI TEAM: Cụ Nguyễn Thiện cho biết cách xả Air: 2 cái phe cài rút 1 cái dưới ra rồi nhờ...
Bên trên