bạc đạn

  1. N

    Tìm hiểu về tập đoàn vòng bi SKF

    Tìm hiểu về tập đoàn vòng bi SKF Tập đoàn bạc đạn vòng bi SKF được thành lập vào năm 1907 tại Thụy Điển. Đến năm 1910, công ty đã có 325 nhân viên, cũng như thành lập thêm chi nhánh tại Anh và sau đó là mở rộng quy mô hoạt động trên nhiều quốc gia. Từ năm 1912 đến 1930, tập đoàn SKF đã mở văn...
Bên trên