airtags

  1. phuctocdai.cba

    Tội phạm sử dụng chức năng theo dõi vị trí của Apple AirTags để đánh cắp ô tô

    Đâu đó vẫn còn rất nhiều thành phần 'bất hảo' manh nha lợi dụng công nghệ hiện đại của Apple để trộm cướp. Được biết, thiết bị hỗ trợ theo dõi vị trí đồ dùng cá nhân Apple AirTags là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho người hay quên. Tuy nhiên, nhiều tên trộm ở Mỹ đã lợi dụng thiết bị này để theo...
Bên trên