ắc quy ô tô gs

  1. phutungtoyo

    Cách sạc ắc quy đúng cách

    - Dòng điện sạc bằng 1/10 dung lượng bình. - Điện áp nạp 14.5V Ví dụ: Bình N50 ( dung lượng 50 Ah) => dòng sạc 5A ( 50/10 = 5). * Ắc quy nạp đầy điện khi: + Ắc quy acid: 6 học sôi đều và nồn độ dung dịch 26 độ (1.260) + Ắc quy khô: mắt thần có màu xanh và bình hơi ấm. - Điện áp lớn hơn 12.6V *...
Bên trên