xin mã lỗi toytota

TuyetNghiaYB
Bình luận: 1Lượt xem: 885

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Có bác nào cho e xin bảng mã lỗi của dòng toyota với ạ.
e xin cảm ơn trước ạ.
11: Neutral position
12. 13: Engine speed sensor
14: Ignition signal
16: Transmission control signal
21: Oxygen sensor
22: ECT sensor
23, 24: IAT sensor
25: Mixture lean
26: Mixture rich
27: Oxygen sensor
31, 32: VAF sensor
41: TPS circuit
42: Vehicle speed sensor
43: Starter signal
51: A/C signal
52, 55: Knock sensor
71: EGR malfuntion
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên