Tiếng anh kỹ thuật - các cụ giúp em với

AnhTu_Oto_MTA
Bình luận: 4Lượt xem: 755

AnhTu_Oto_MTA

Tài xế O-H
Electric fuel pump
Most fuel injection systems use an in-tank electric
fuel pump controlled by a relay. When the ignition
switch is turned ON, the computer energizes the relay
that controls the fuel pump by applying battery
voltage. The relay remains on as long as the engine is
cranking or running, and the computer is receiving
reference pulses. If there are no reference pulses, the
computer shuts off the relay.
Cả bài dịch mắc chỗ này. Em dịch được 2 câu đầu rồi, câu giữa ko hiểu nên dịch không thoát ý được...các cụ giúp em với!!!
 

PhamHaNam

Tài xế O-H
Hầu hết các hệ thống phun nhiên liệu đều điều khiển bơm nhiên liệu bằng rơ-le bơm. Khi công tắc đánh lửa ở vị trí "on" (khi khởi động), rơ-le được cấp một nguồn điện từ ắc-quy. Khi động cơ đang quay hoặc đang chạy, máy tính tiếp nhận tín hiệu so sánh và rơ-le vẫn bật. Nếu ko có tín hiệu phản hồi, máy tính tắt rơ-le.
 

PhamHaNam

Tài xế O-H
Electric fuel pump
Most fuel injection systems use an in-tank electric
fuel pump controlled by a relay. When the ignition
switch is turned ON, the computer energizes the relay
that controls the fuel pump by applying battery
voltage. The relay remains on as long as the engine is
cranking or running, and the computer is receiving
reference pulses. If there are no reference pulses, the
computer shuts off the relay.
Cả bài dịch mắc chỗ này. Em dịch được 2 câu đầu rồi, câu giữa ko hiểu nên dịch không thoát ý được...các cụ giúp em với!!!
Hầu hết các hệ thống phun nhiên liệu đều điều khiển bơm nhiên liệu bằng rơ-le bơm. Khi công tắc đánh lửa ở vị trí "on" (khi khởi động), rơ-le được cấp một nguồn điện từ ắc-quy. Khi động cơ đang quay hoặc đang chạy, máy tính tiếp nhận tín hiệu so sánh và rơ-le vẫn bật. Nếu ko có tín hiệu phản hồi, máy tính tắt rơ-le.
 

Anhkhoai

Tài xế O-H
hầu hết các hệ thống phun nhiên liệu diện tử dùng bơm chìm trong thùng nhiên liệu và được điều khiển bởi role, khi khóa điện được bật on, ecu sẽ cung cấp điện cho role và từ đó điện áp từ ắc quy sẽ được cung cấp cho bơm, role sẽ luôn được bật khi động cơ đang khởi động hoặc đang chạy và ecu nhận đưuọc xung tín hiệu, nếu không có xung tín hiệu role sẽ bị tắt
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên