Một số Giáo trình cho dân ô tô năm 1(đại cương)

khoadongluc
Bình luận: 1Lượt xem: 3,422

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Tiêu Đề : Một số Giáo trình cho dân ô tô năm 1(đại cương)
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Đinh Dạng: pdf
Dung Lượng : 19 Mb

Nhưng sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai không ai là không phải học những môn học đai cương cả. Những môn học đại cương sẽ giúp những sinh viên mới dần dần thích nghi với phong cách học đại học. Và những môn học đại cương là cơ sở để bước vào học chuyên nghành. Vì vậy học tốt những môn cơ sở thì khi vào học những môn chuyên nghành sẽ tốt hơn. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn một số giáo trình của những môn học cơ sở mà mình sưu tầm được. Mình mong rằng những giáo trình này sẽ giúp các bạn học tốt hơn.
1 .Giáo trình hóa đại cương :Hóa học đã được học rất kĩ ở cấp ba, lên đại học các bạn sẽ được nhắc lại đôi chút về kiến thức hóa học. Giáo trình này gồm những phần chính sau • Bài 1 : Một số khái niệm và định luật cơ bản của hóa học
 • Bài 2 : Cấu tạo nguyên tử
 • Bài 3 : Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
 • Bài 4 : Động hóa học
 • Bài 5 : Đại cương về dung dịch
 • Bài 6 : Dung dịch các chất điện li
 • Bài 7 : Điện hóa học
 • Bài 8 : Nhiệt động hóa học

Còn đây là một số đề thi để các ban tham khảo: here
2.Bài giảng toán cao cấp : Bài giảng này gồm hai tập
Tập một : Gồm các phần chính sau


 • Bài 1 : Giới hạn và liên tục
 • Bài 2 : Đạo hàm và vi phân của một số biến
 • Bài 3 : Ứng dụng của đạo hàm
 • Bài 4 : Nguyên hàm và tích phân bất định
 • Bài 5 : Tích phân hưu tỉ và hàm lượng giác
 • Bài 6 : Một số dạng tích phân khác
 • Bài 7 : Tích phân xác định
 • Bài 8 : Phương pháp tính tích phân xác định
 • Bài 9 : Tích phân suy rộng
 • Bài 10 : Ứng dụng của tích phân
 • Bài 11 : Chuỗi số và tiêu chuẩn hội tụ
 • Bài 12 : Chuỗi tổng quát, chuỗi hàm
 • Bài 13 : Chuỗi lũy thừa
Tập 2 : Gồm những phần chính sau

 • Chương 1 : Phép tính vi phân hàm nhiều biến
 • Chương 2 : Tích phân bội
 • Chương 3 : Tích phân đường và tích phân mặt
 • Chương 4 : Phương trình vi phân
3. Bài giảng vật lí đại cương : Học môn vật lí sẽ giúp các bạn giải thích được một số hiện tượng thường gặp trong cuộc sống :
Bài giảng này được viết rất đầy đủ và có cả rất nhiều bài tập ứng dụng đi kèm, mình tin rằng các bạn sẽ học tốt môn học này.


4.Giáo trình tin học đại cương: Gồm những phần cơ bản sau

 • Phần 1 : Nhập môn tin học
 • Phần 2 : Hệ điều hành
 • Phần 3 : Lập trình C

5 .Giáo trình lập trình C căn bản : Giáo trình này gồm những phần sau

 • Bài 1 : Ngôn ngữ lập trình và phương pháp lập trình
 • Bài 2 : Làm quen lập trình C qua các ví dụ đơn giản
 • Bài 3 : Các thành phần trong ngôn ngữ C
 • Bài 4 : Nhập/ xuất dữ liệu
 • Bài 5 : Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện
 • Bài 6 : Cấu trúc vóng lặp
 • Bài 7 : Hàm
 • Bài 8 : Mảng và chuỗi
 • Bài 9 : Con trỏ
 • Bài 10 : Các kiểu dữ liệu tự tạo
 • Bài 11 : Tập tin


6.Giáo trình hình họa vẽ kĩ thuật: đây là môn cơ sở quan trọng của nghành cơ khí

  1. Bài 1 : Điểm
  2. Bài 2 : Đường thẳng
  3. Bài 3 : Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng
  4. Bài 4 : Mặt phẳng
  5. Bài 5 : Vị trí tương đối giữ hai mặt phẳng
  6. Bài 6 : Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng
  7. Bài 7 : Các phép biến đổi hình chiếu
  8. Bài 8 : Đường cong và mặt
  9. Bài 9 : Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong
  10. Bài 10 : Giao tuyến của mặt phẳng với một mặt
  11. Bài 11 : Giao điểm của đường thẳng với một mặt
  12. Bài 12 : Giao tuyến của hai mặt


7.Giáo trình kĩ thuật điện : Gồm những phần chính sau

 • Phần 1 : Mạch điện và đo lường
 • Phần 2 : Máy điện
 • Phần 3 : Thí nghiệp kĩ thuật điện

8.Giáo trình vẽ kĩ thuật : gồm những phần chính sau

 • Chương 1 : Bản vẽ kết cấu thép
 • Chương 2 : Bản vẽ kết cấu betong cốt thép
 • Chương 3 : Bản vẽ kết cấu gỗ
 • Chương 4 : Bản vẽ nhà
 • Chương 5 : Bản vẽ công trình cầu
Giáo trình này được sưu tầm từ đại học thủy lợi .

9.Bài giảng kĩ thuật điện tử : đây là môn cơ sở rất quan trọng với nghành điện

 • Chương 1 : Bài mở đầu
 • Chương 2 : Kĩ thuật tương tự
 • Chương 3 : Kĩ thuật xung số
theo nguồn :tudonghoa.byethost33.com
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên