Hướng dẫn cài đặt Delphi Direct Evolution Light 2009.4

D
Bình luận: 2Lượt xem: 1,054

doanthanhdanhit

Tài xế O-H
Tên phần mềm: Delphi Direct Evolution Lite 2009.4.

Mô tả: Direct Evolution là bộ phần mềm tra mã phụ tùng của Delphi Diesel.

Mục đích của bài viết này nhằm chia sẻ cách cài đặt phần mềm Delphi Direct Evolution Lite 2009.4.

Những yêu cầu để cài đặt thành công phần mềm Delphi Direct Evolution Lite 2009.4:
  1. Phần mềm cài hệ điều hành ảo VMware (trong bài viết đang dùng VMware Workstation 11).
  2. File iso của hệ điều hành Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 32bit (VL).
  3. Phần mềm UltraISO.

I. Cài đặt hệ điều hành XP bằng phần mềm VMware.
Screenshot (77).png
Screenshot (78).png
Screenshot (79).png
Screenshot (80).png
Screenshot (81).png
Screenshot (82).png
Screenshot (83).png
Screenshot (84).png
Screenshot (85).png
Screenshot (86).png
Screenshot (87).png
Screenshot (88).png
Screenshot (89).png
Screenshot (90).png
Screenshot (91).png
Screenshot (92).png
Screenshot (93).png
Screenshot (94).png
Screenshot (95).png
Screenshot (96).png
Screenshot (97).png
Screenshot (98).png
Screenshot (99).png
Screenshot (100).png


II. Cài đặt phần mềm UltraISO trong hệ điều hành XP.
Screenshot (101).png
Screenshot (102).png
Screenshot (103).png
Screenshot (104).png
Screenshot (105).png
Screenshot (106).png


III. Copy file Delphi Direct Evolution Lite 2009.4 từ hệ điều hành thật sang hệ điều hành ảo (XP).
Screenshot (107).png
Screenshot (109).png
Screenshot (110).png

Mount file vừa mới copy vào ổ đĩa ảo bằng phần mềm UltraISO và tiến hành cài đặt Delphi Direct Evolution Light 2009.4.
Screenshot (111).png
Screenshot (112).png
Screenshot (113).png
Screenshot (114).png
Screenshot (115).png
Screenshot (116).png
Screenshot (117).png
Screenshot (118).png
Screenshot (119).png
Screenshot (121).png
Screenshot (122).png
Screenshot (123).png
Screenshot (124).png
Screenshot (125).png
Screenshot (126).png
Screenshot (127).png
Screenshot (128).png
Screenshot (129).png
Screenshot (130).png


III.Copy file DirectEvolution.exe (File patch) đè vào thư mục chứa phần mềm Delphi Direct Evolution Lite 2009.4.
Screenshot (131).png
Screenshot (132).png
Screenshot (133).png
Screenshot (135).png
Screenshot (136).png
Screenshot (137).png


Hết rồi. Chúc các bác thành công.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên