Hỏi về màu dây điện xe honda!!!

davidmrbin
Bình luận: 6Lượt xem: 3,551

vuthanhlongmoto

Tài xế O-H
Em mới học nghề. Đang muốn nghiên cứu dàn điện xe hon da. Bác nào có màu các dây điện cơ bản trên xe honda cho e xin với. Cảm ơn ae trước
đây cượi tiện thể cả của honda và ya nhá

Thông tin chi tiết


Thông tin cùng loại

Các ký hiệu mầu dây,mã dây của các dòng xe gắn máy


1.XE HONDA


Tên Thiết Bị Xe HONDA Kí Hiệu


Mass Xanh lá cây G

Ac quy(+1) Đỏ R

Ctm(+2) Đen BK

Sinhan trái Cam O

Sinhan phải xanh biển lợt Lbu

Hộp nháy Xám Gr

Còi Xanh đọt chuối Lg

Đèn thắng Xanh lá cây/vàng G/Y

Dây nút đề Vàng/đỏ Y/R

Báo xăng Xanh biển/trắng(hoặc) Bu/W(or)

Vàng/trắng Y/W

Dây đèn Pha Xanh lá cây G

Dây đèn Cốt Trắng W

Đèn lái sau Nâu Br

Đèn đêm Vàng Y

Dây Sạc Trắng W

Lửa đen/đỏ BK/R

Kích Xanh biển/trắng(hoặc) BU/W(or)

Xanh biển/vàng BU/Y

Bobbin sườn đen/ vàng BK/Y

Công tắc IC đen/trắng Bk/W2.XE YAMAHA


Tên THiết Bị YAMAHA ký hiệu

Mass Đen Bk

Ác quy Đỏ R

Công tắc máy Nâu Br

Sinhan trái Nâu đậm Ch

Si nhan phải xanh lá cây đậm Dg

Hộp nháy Nâu/trắng Br/W

Còi Hồng P

Đèn thắng Vàng Y

Dây nút đề Xanh biển/trắng Bu/W

Báo xăng Xanh lá cây G

Dây đèn pha Vàng Y

Dây đèn cốt Xanh lá cây G

Đèn lái sau Xanh biển Bu

Đèn đêm Vàng/đỏ Y/R

Dây sạc Trắng W

Dây lửa Đen/đỏ Bk/R

Dây kích Trắng/đỏ(hoặc) W/R(or)

Trắng/xanh lá cây W/G

Dây bobbin sườn Cam O

Công
 

davidmrbin

Tài xế O-H
đây cượi tiện thể cả của honda và ya nhá

Thông tin chi tiết


Thông tin cùng loại

Các ký hiệu mầu dây,mã dây của các dòng xe gắn máy


1.XE HONDA


Tên Thiết Bị Xe HONDA Kí Hiệu


Mass Xanh lá cây G

Ac quy(+1) Đỏ R

Ctm(+2) Đen BK

Sinhan trái Cam O

Sinhan phải xanh biển lợt Lbu

Hộp nháy Xám Gr

Còi Xanh đọt chuối Lg

Đèn thắng Xanh lá cây/vàng G/Y

Dây nút đề Vàng/đỏ Y/R

Báo xăng Xanh biển/trắng(hoặc) Bu/W(or)

Vàng/trắng Y/W

Dây đèn Pha Xanh lá cây G

Dây đèn Cốt Trắng W

Đèn lái sau Nâu Br

Đèn đêm Vàng Y

Dây Sạc Trắng W

Lửa đen/đỏ BK/R

Kích Xanh biển/trắng(hoặc) BU/W(or)

Xanh biển/vàng BU/Y

Bobbin sườn đen/ vàng BK/Y

Công tắc IC đen/trắng Bk/W2.XE YAMAHA


Tên THiết Bị YAMAHA ký hiệu

Mass Đen Bk

Ác quy Đỏ R

Công tắc máy Nâu Br

Sinhan trái Nâu đậm Ch

Si nhan phải xanh lá cây đậm Dg

Hộp nháy Nâu/trắng Br/W

Còi Hồng P

Đèn thắng Vàng Y

Dây nút đề Xanh biển/trắng Bu/W

Báo xăng Xanh lá cây G

Dây đèn pha Vàng Y

Dây đèn cốt Xanh lá cây G

Đèn lái sau Xanh biển Bu

Đèn đêm Vàng/đỏ Y/R

Dây sạc Trắng W

Dây lửa Đen/đỏ Bk/R

Dây kích Trắng/đỏ(hoặc) W/R(or)

Trắng/xanh lá cây W/G

Dây bobbin sườn Cam O

Công
Thank bác vuthanhlongmoto nhiều. Khuyến mãi thêm yamaha nữa. Đổ xăng cho bác
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên