Hitachi zx330-3F

V
Bình luận: 2Lượt xem: 323

Policy

Tài xế O-H
11200-4: Abnormal Pump 1 Delivery Pressure Sensor Low Voltage Voltage: Less than 0.25 V.
11202-4: Abnormal Pump 2 Delivery Pressure Sensor Low Voltage Voltage: Less than 0.25 V.
11208-4 Abnormal Pump 2 Pump Control Pressure Sensor Low Voltage Voltage: Less than 0.25 V.
11302-3 Abnormal Boom Raise Pilot Pressure Sensor High Voltage Voltage: 4.75 V or higher.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên