handbook of Corrosion Engineering

khoadongluc
Bình luận: 0Lượt xem: 971

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
andbook of Corrosion Engineering
1/ Aqueous Corrosion
2/ Environments
3/ High-Temperature Corrosion
4/ Modeling, Life Prediction and Computer Applications
5/ Corrosion Failure
6/ Corrosion Maintenance Through Inspection and Monitoring
7/ Acceleration and Amplification of Corrosion Damage
8/ Materials Selection
9/ Protective Coatings
10/ Corrosion Inhibitors
11/ Cathodic Protection
12/ Anodic Protection
http://www.mediafire.com/?meomm4nmytr
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên