Giải thích chi tiết về khái niệm Short Term Fuel Trim và Long Term Fuel Trim

nampham1122
Bình luận: 10Lượt xem: 7,110

nampham1122

Tài xế O-H
Giải thích chi tiết về khái niệm Short Term Fuel Trim và Long Term Fuel Trim
Định nghĩa Short term fuel trim và Long term fuel trim là gì 1.jpg Định nghĩa Short term fuel trim và Long term fuel trim là gì 2.jpg

Đồ thị biểu diễn thông số Short/Long Term Fuel Trim
1. Short Term Fuel Trim:
Giả sử hệ thống nhiên liệu hoạt động với các thông số thiết kế bình thường, trên cơ sở mức tải và tốc độ động cơ, thời gian phun cơ bản được tính ở mức 3.0 ms (hình 1a). Khi này sự biến đổi tín hiệu điện áp của cảm biến oxy cũng là bình thường và ECM thực hiện “Hiệu chỉnh ngắn hạn thời gian phun” thay đổi trong pham vi +/- 10%.

Trong hình 1a chính là Sự “Hiệu chỉnh ngắn hạn thời gian phun” tiếng Anh gọi là “Short Term Fuel Trim” thường viết tắt là (STFT).
Như vậy “Short Term Fuel Trim” là một sự hiệu chỉnh tạm thời để cung cấp nhiên liệu thay đổi theo từng chu kỳ của cảm biến oxy.​
 • Trong điều kiện bình thường, nó dao động nhanh xung quanh giá trị lý tưởng là 0% và chỉ hoạt động trong vòng lặp kín (Closed Loop).
 • Short Term Fuel Trim” là một thông số trên dòng dữ liệu EOBD, có thể được hiển thị trên thiết bị chẩn đoán khi xem data list.
Phản ứng “Short Term Fuel Trim” thay đổi theo tín hiệu đầu ra của cảm biến oxy.
 • Nếu thời gian phun cơ bản dẫn đến tỷ lệ không khí / nhiên liệu nghèo, “Short Term Fuel Trim” sẽ đáp ứng với hiệu chỉnh dương (+) để bù thêm nhiên liệu, làm giàu hỗn hợp.
 • Nếu lượng phun cơ bản quá giàu, phản ứng “Short Term Fuel Trim” với hiệu chỉnh âm (-) để giảm nhiên liệu, làm nghèo hỗn hợp.
Khi mức “Short Term Fuel Trim” thay đổi gần bằng +/- 0% (ms), điều này cho thấy dấu hiệu trung hòa, trong đó thời gian phun cơ bản rất gần với tính toán lí thuyết, mà không có bất kỳ sự hiệu chỉnh đáng kể nào từ cảm biến oxy.
 • Nếu không có tín hiệu đầu vào nào thay đổi tác động đến thời gian phun cơ bản thì thời gian phun cơ bản sẽ duy trì ở mức 3.0 ms.
Giả sử: Có rò rỉ ở ống nạp, không khí tăng thêm làm cho động cơ chạy với hỗn hợp nghèo, khiến cảm biến oxy thông báo hỗn hợp nghèo. ECM điều khiển “Short Term Fuel Trim” cố gắng hiệu chỉnh và sự cố gắng đó đạt tới giới hạn + 20% mà không đưa cảm biến oxy chuyển mạch trở lại bình thường.
=> ECM biết rằng trong trường hợp này cần phải tăng thời gian phun cơ bản để đưa cảm biến oxy có thể trở lại phạm vi hoạt động bình thường (xem hình 1b và hình 2a).

2. Long Term Fuel Trim:
Khi phải tăng thời gian phun cơ bản để đưa cảm biến oxy có thể trở lại phạm vi hoạt động bình thường, thì đó là sự “Hiệu chỉnh dài hạn thời gian phun” và trong tiếng Anh gọi là “Long Term Fuel Trim” thường viết tắt là (LTFT).

Như vậy “Long Term Fuel Trim” là một sự hiệu chỉnh dài hạn đối với việc cung cấp nhiên liệu vì nó là phần hợp thành của thời gian phun cơ bản.

Long Term Fuel Trim” thay đổi chậm, để đáp ứng với sự thay đổi của “Short Term Fuel Trim”. Giá trị dương (+) biểu thị hiệu chỉnh giàu và giá trị âm (-) biểu thị hiệu chỉnh nghèo.
 • Nếu khi “Short Term Fuel Trim” hiệu chỉnh với mức tăng/giảm đáng kể, đạt giới hạn tới 20% (như hình 1b) thì ECM sẽ thực hiện “Long Term Fuel Trim” để hiệu chỉnh thêm 10% nghĩa là thời gian phun cơ bản sẽ tăng lên 10% từ 3.0 ms lên 3.3 ms (như hình 2a). Sự thay đổi thời gian phun cơ bản này sẽ nhằm mục đích đưa “Short Term Fuel Trim” trở lại phạm vi hiệu chỉnh bình thường (+/- 10%).
 • Nhưng nếu sau khi “Long Term Fuel Trim” đã hiệu chỉnh lên 10% từ 3.0 ms lên 3.3 ms (như hình 2a) mà “Short Term Fuel Trim” vẫn còn hiệu chỉnh quá mức (15%) thì “Long Term Fuel Trim” tiếp tục được hiệu chỉnh thêm 10% nữa nghĩa là thời gian phun cơ bản sẽ tăng lên 10% nữa từ 3.3 ms lên 3.6 ms (như hình 2b) để đưa “Short Term Fuel Trim” trở lại phạm vi hiệu chỉnh bình thường (+/- 10%) (xem hình 2b).
=> Không giống như “Short Term Fuel Trim”, chỉ hiệu chỉnh thời gian phun trong vòng lặp kín, mà “Long Term Fuel Trim” hiệu chỉnh thời gian phun cơ bản trong cả vòng vòng lặp kín và vòng lặp hở.

3. KINH NGHIỆM, LƯU Ý:
- Khi động cơ báo các lỗi liên quan đến cảm biến oxy, bầu Catalytic, hỗn hợp giầu/nghèo… thì cần thiết phải xem data list tình trạng cảm biến oxy và dữ liệu STFT và LTFT.
- Các mức hiệu chỉnh ở STFT và LTFT khi bình thường phải dưới 10%, nếu vượt quá 10% là bất thường, có vấn đề cần phải tìm ra nguyên nhân.
- Trước khi xem data để phân tích lỗi, cần thiết phải xem dữ liệu đóng băng: Freeze fram, tức là dữ liệu trạng thái động cơ khi xuất hiện mã lỗi.
 • Ví dụ: Trong dữ liệu đóng băng lúc đó nhiệt độ động cơ là 99 độ c, số vòng quay là 1800 v/ph chẳng hạn, thì ta cũng phải cho động cơ hoạt động đến trang thái này mới xuất hiện lỗi và thông số STFT hoặc LTFT mới bất thường.
Theo Thầy Phạm Vỵ
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Giải thích chi tiết về khái niệm Short Term Fuel Trim và Long Term Fuel Trim
View attachment 101972 View attachment 101973

Đồ thị biểu diễn thông số Short/Long Term Fuel Trim
1. Short Term Fuel Trim:
Giả sử hệ thống nhiên liệu hoạt động với các thông số thiết kế bình thường, trên cơ sở mức tải và tốc độ động cơ, thời gian phun cơ bản được tính ở mức 3.0 ms (hình 1a). Khi này sự biến đổi tín hiệu điện áp của cảm biến oxy cũng là bình thường và ECM thực hiện “Hiệu chỉnh ngắn hạn thời gian phun” thay đổi trong pham vi +/- 10%.

Trong hình 1a chính là Sự “Hiệu chỉnh ngắn hạn thời gian phun” tiếng Anh gọi là “Short Term Fuel Trim” thường viết tắt là (STFT).

Như vậy “
Short Term Fuel Trim
” là một sự hiệu chỉnh tạm thời để cung cấp nhiên liệu thay đổi theo từng chu kỳ của cảm biến oxy.​
 • Trong điều kiện bình thường, nó dao động nhanh xung quanh giá trị lý tưởng là 0% và chỉ hoạt động trong vòng lặp kín (Closed Loop).
 • Short Term Fuel Trim” là một thông số trên dòng dữ liệu EOBD, có thể được hiển thị trên thiết bị chẩn đoán khi xem data list.
Phản ứng “Short Term Fuel Trim” thay đổi theo tín hiệu đầu ra của cảm biến oxy.
 • Nếu thời gian phun cơ bản dẫn đến tỷ lệ không khí / nhiên liệu nghèo, “Short Term Fuel Trim” sẽ đáp ứng với hiệu chỉnh dương (+) để bù thêm nhiên liệu, làm giàu hỗn hợp.
 • Nếu lượng phun cơ bản quá giàu, phản ứng “Short Term Fuel Trim” với hiệu chỉnh âm (-) để giảm nhiên liệu, làm nghèo hỗn hợp.
Khi mức “Short Term Fuel Trim” thay đổi gần bằng +/- 0% (ms), điều này cho thấy dấu hiệu trung hòa, trong đó thời gian phun cơ bản rất gần với tính toán lí thuyết, mà không có bất kỳ sự hiệu chỉnh đáng kể nào từ cảm biến oxy.
 • Nếu không có tín hiệu đầu vào nào thay đổi tác động đến thời gian phun cơ bản thì thời gian phun cơ bản sẽ duy trì ở mức 3.0 ms.
Giả sử: Có rò rỉ ở ống nạp, không khí tăng thêm làm cho động cơ chạy với hỗn hợp nghèo, khiến cảm biến oxy thông báo hỗn hợp nghèo. ECM điều khiển “Short Term Fuel Trim” cố gắng hiệu chỉnh và sự cố gắng đó đạt tới giới hạn + 20% mà không đưa cảm biến oxy chuyển mạch trở lại bình thường.
=> ECM biết rằng trong trường hợp này cần phải tăng thời gian phun cơ bản để đưa cảm biến oxy có thể trở lại phạm vi hoạt động bình thường (xem hình 1b và hình 2a).

2. Long Term Fuel Trim:
Khi phải tăng thời gian phun cơ bản để đưa cảm biến oxy có thể trở lại phạm vi hoạt động bình thường, thì đó là sự “Hiệu chỉnh dài hạn thời gian phun” và trong tiếng Anh gọi là “Long Term Fuel Trim” thường viết tắt là (LTFT).

Như vậy “Long Term Fuel Trim” là một sự hiệu chỉnh dài hạn đối với việc cung cấp nhiên liệu vì nó là phần hợp thành của thời gian phun cơ bản.

Long Term Fuel Trim” thay đổi chậm, để đáp ứng với sự thay đổi của “Short Term Fuel Trim”. Giá trị dương (+) biểu thị hiệu chỉnh giàu và giá trị âm (-) biểu thị hiệu chỉnh nghèo.
 • Nếu khi “Short Term Fuel Trim” hiệu chỉnh với mức tăng/giảm đáng kể, đạt giới hạn tới 20% (như hình 1b) thì ECM sẽ thực hiện “Long Term Fuel Trim” để hiệu chỉnh thêm 10% nghĩa là thời gian phun cơ bản sẽ tăng lên 10% từ 3.0 ms lên 3.3 ms (như hình 2a). Sự thay đổi thời gian phun cơ bản này sẽ nhằm mục đích đưa “Short Term Fuel Trim” trở lại phạm vi hiệu chỉnh bình thường (+/- 10%).
 • Nhưng nếu sau khi “Long Term Fuel Trim” đã hiệu chỉnh lên 10% từ 3.0 ms lên 3.3 ms (như hình 2a) mà “Short Term Fuel Trim” vẫn còn hiệu chỉnh quá mức (15%) thì “Long Term Fuel Trim” tiếp tục được hiệu chỉnh thêm 10% nữa nghĩa là thời gian phun cơ bản sẽ tăng lên 10% nữa từ 3.3 ms lên 3.6 ms (như hình 2b) để đưa “Short Term Fuel Trim” trở lại phạm vi hiệu chỉnh bình thường (+/- 10%) (xem hình 2b).
=> Không giống như “Short Term Fuel Trim”, chỉ hiệu chỉnh thời gian phun trong vòng lặp kín, mà “Long Term Fuel Trim” hiệu chỉnh thời gian phun cơ bản trong cả vòng vòng lặp kín và vòng lặp hở.

3. KINH NGHIỆM, LƯU Ý:
- Khi động cơ báo các lỗi liên quan đến cảm biến oxy, bầu Catalytic, hỗn hợp giầu/nghèo… thì cần thiết phải xem data list tình trạng cảm biến oxy và dữ liệu STFT và LTFT.
- Các mức hiệu chỉnh ở STFT và LTFT khi bình thường phải dưới 10%, nếu vượt quá 10% là bất thường, có vấn đề cần phải tìm ra nguyên nhân.
- Trước khi xem data để phân tích lỗi, cần thiết phải xem dữ liệu đóng băng: Freeze fram, tức là dữ liệu trạng thái động cơ khi xuất hiện mã lỗi.
 • Ví dụ: Trong dữ liệu đóng băng lúc đó nhiệt độ động cơ là 99 độ c, số vòng quay là 1800 v/ph chẳng hạn, thì ta cũng phải cho động cơ hoạt động đến trang thái này mới xuất hiện lỗi và thông số STFT hoặc LTFT mới bất thường.
Theo Thầy Phạm Vỵ

Bác cho đường dẫn đến sách hoặc bài gốc được không? Tôi muốn xem bài dài hơn.
Cảm ơn bác
 

DenCaVang

Tài xế O-H
cái khó của sữa ô tô là cắm máy vào mà đọc không ra lỗi, trong khi đó xe đang trong tình trạng bất thường. cái quan trọng là phân tích được data list. cảm ơn bài chia sẽ của bác
 

dktigerchampion

Tài xế O-H
Giải thích chi tiết về khái niệm Short Term Fuel Trim và Long Term Fuel Trim
View attachment 101972 View attachment 101973

Đồ thị biểu diễn thông số Short/Long Term Fuel Trim
1. Short Term Fuel Trim:
Giả sử hệ thống nhiên liệu hoạt động với các thông số thiết kế bình thường, trên cơ sở mức tải và tốc độ động cơ, thời gian phun cơ bản được tính ở mức 3.0 ms (hình 1a). Khi này sự biến đổi tín hiệu điện áp của cảm biến oxy cũng là bình thường và ECM thực hiện “Hiệu chỉnh ngắn hạn thời gian phun” thay đổi trong pham vi +/- 10%.

Trong hình 1a chính là Sự “Hiệu chỉnh ngắn hạn thời gian phun” tiếng Anh gọi là “Short Term Fuel Trim” thường viết tắt là (STFT).
Như vậy “Short Term Fuel Trim” là một sự hiệu chỉnh tạm thời để cung cấp nhiên liệu thay đổi theo từng chu kỳ của cảm biến oxy.​
 • Trong điều kiện bình thường, nó dao động nhanh xung quanh giá trị lý tưởng là 0% và chỉ hoạt động trong vòng lặp kín (Closed Loop).
 • Short Term Fuel Trim” là một thông số trên dòng dữ liệu EOBD, có thể được hiển thị trên thiết bị chẩn đoán khi xem data list.
Phản ứng “Short Term Fuel Trim” thay đổi theo tín hiệu đầu ra của cảm biến oxy.
 • Nếu thời gian phun cơ bản dẫn đến tỷ lệ không khí / nhiên liệu nghèo, “Short Term Fuel Trim” sẽ đáp ứng với hiệu chỉnh dương (+) để bù thêm nhiên liệu, làm giàu hỗn hợp.
 • Nếu lượng phun cơ bản quá giàu, phản ứng “Short Term Fuel Trim” với hiệu chỉnh âm (-) để giảm nhiên liệu, làm nghèo hỗn hợp.
Khi mức “Short Term Fuel Trim” thay đổi gần bằng +/- 0% (ms), điều này cho thấy dấu hiệu trung hòa, trong đó thời gian phun cơ bản rất gần với tính toán lí thuyết, mà không có bất kỳ sự hiệu chỉnh đáng kể nào từ cảm biến oxy.
 • Nếu không có tín hiệu đầu vào nào thay đổi tác động đến thời gian phun cơ bản thì thời gian phun cơ bản sẽ duy trì ở mức 3.0 ms.
Giả sử: Có rò rỉ ở ống nạp, không khí tăng thêm làm cho động cơ chạy với hỗn hợp nghèo, khiến cảm biến oxy thông báo hỗn hợp nghèo. ECM điều khiển “Short Term Fuel Trim” cố gắng hiệu chỉnh và sự cố gắng đó đạt tới giới hạn + 20% mà không đưa cảm biến oxy chuyển mạch trở lại bình thường.
=> ECM biết rằng trong trường hợp này cần phải tăng thời gian phun cơ bản để đưa cảm biến oxy có thể trở lại phạm vi hoạt động bình thường (xem hình 1b và hình 2a).

2. Long Term Fuel Trim:
Khi phải tăng thời gian phun cơ bản để đưa cảm biến oxy có thể trở lại phạm vi hoạt động bình thường, thì đó là sự “Hiệu chỉnh dài hạn thời gian phun” và trong tiếng Anh gọi là “Long Term Fuel Trim” thường viết tắt là (LTFT).

Như vậy “Long Term Fuel Trim” là một sự hiệu chỉnh dài hạn đối với việc cung cấp nhiên liệu vì nó là phần hợp thành của thời gian phun cơ bản.

Long Term Fuel Trim” thay đổi chậm, để đáp ứng với sự thay đổi của “Short Term Fuel Trim”. Giá trị dương (+) biểu thị hiệu chỉnh giàu và giá trị âm (-) biểu thị hiệu chỉnh nghèo.
 • Nếu khi “Short Term Fuel Trim” hiệu chỉnh với mức tăng/giảm đáng kể, đạt giới hạn tới 20% (như hình 1b) thì ECM sẽ thực hiện “Long Term Fuel Trim” để hiệu chỉnh thêm 10% nghĩa là thời gian phun cơ bản sẽ tăng lên 10% từ 3.0 ms lên 3.3 ms (như hình 2a). Sự thay đổi thời gian phun cơ bản này sẽ nhằm mục đích đưa “Short Term Fuel Trim” trở lại phạm vi hiệu chỉnh bình thường (+/- 10%).
 • Nhưng nếu sau khi “Long Term Fuel Trim” đã hiệu chỉnh lên 10% từ 3.0 ms lên 3.3 ms (như hình 2a) mà “Short Term Fuel Trim” vẫn còn hiệu chỉnh quá mức (15%) thì “Long Term Fuel Trim” tiếp tục được hiệu chỉnh thêm 10% nữa nghĩa là thời gian phun cơ bản sẽ tăng lên 10% nữa từ 3.3 ms lên 3.6 ms (như hình 2b) để đưa “Short Term Fuel Trim” trở lại phạm vi hiệu chỉnh bình thường (+/- 10%) (xem hình 2b).
=> Không giống như “Short Term Fuel Trim”, chỉ hiệu chỉnh thời gian phun trong vòng lặp kín, mà “Long Term Fuel Trim” hiệu chỉnh thời gian phun cơ bản trong cả vòng vòng lặp kín và vòng lặp hở.

3. KINH NGHIỆM, LƯU Ý:
- Khi động cơ báo các lỗi liên quan đến cảm biến oxy, bầu Catalytic, hỗn hợp giầu/nghèo… thì cần thiết phải xem data list tình trạng cảm biến oxy và dữ liệu STFT và LTFT.
- Các mức hiệu chỉnh ở STFT và LTFT khi bình thường phải dưới 10%, nếu vượt quá 10% là bất thường, có vấn đề cần phải tìm ra nguyên nhân.
- Trước khi xem data để phân tích lỗi, cần thiết phải xem dữ liệu đóng băng: Freeze fram, tức là dữ liệu trạng thái động cơ khi xuất hiện mã lỗi.
 • Ví dụ: Trong dữ liệu đóng băng lúc đó nhiệt độ động cơ là 99 độ c, số vòng quay là 1800 v/ph chẳng hạn, thì ta cũng phải cho động cơ hoạt động đến trang thái này mới xuất hiện lỗi và thông số STFT hoặc LTFT mới bất thường.
Theo Thầy Phạm Vỵ
cảm ơn bạn
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên