Fluid Investigator

W
Bình luận: 0Lượt xem: 2,388

wing

Tài xế O-H
Fluid Investigator (có tiếng việt )

Fluid Investigator - 007
by Lauren Fix, The Car Coach®
www.laurenfix.com
Do you have a fluid leak under your car or truck? Here’s a simple way to be your own private investigator. If you’re not sure whether you are losing oil, transmission fluid, coolant or brake fluid, here is a simple, but effective method for finding who or what caused it!
Place an old sheet or large piece of white cardboard under the vehicle overnight. In the morning you will have your answer. Each fluid is a different color to help you diagnose the answers.
If the leaks have the following color, you have a good indication of what fluid you are leaking.Làm cách nào để biết xe bị rò rỉ dầu ở đâu???

Đôi khi xe bạn bị rò rỉ các đường ống dẫn dầu, nhưng bạn không biết chính xác là bị rò rỉ ở đâu, sau đây là một vài mẹo nhỏ dễ nhận biết sẽ bạn bị rò rỉ ở đâu. Nếu bạn không chắc chắn rằng xe bạn đang bị rò rỉ loại dầu nào, dầu hộp sồ, dầu môi chất lạnh, dầu thắng.v.v…, thì đây là một ví dụ rất rỏ rang và hiệu quả giúp bạn phát hiện ra điều đó.

Để một tấm giấy cacton trắng (bề mặt không thắm) lớn ở dưới gầm xe của bạn, hãy để tấm giáy đó qua đêm. Đến sáng, bạn sẽ có câu trả lời. Đối với mỗi loại dầu đều có màu sắc khác nhau sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời

Nếu dầu bị rỏ rì có các màu sau đây bạn sẽ tìm được câu trả lời chính xác xe bạn rò rỉ dầu ở đâu

Bright Green: radiator coolant, this is also very slippery to the touch.

Light or Dark Brown: if you change the oil often it will be a light brown, if not the fluid will be a darker brown. Make sure to change your engine oil every 3-5000 miles.

Bright Blue: windshield washer fluid. (Winter washer fluids can be orange, pink or yellow).

Light Brown: if there is also a strong odor of rotten eggs, this is 90 weight or gear lube. It may be leaking from the rear axle center section or the manual transmission.

Red Fluid: Automatic transmission fluid or power steering fluid. Note where the fluid is coming from – it could be long life coolant

Clear: Power steering
fluid or water from the condenser on the A/C unit.


Light Yellow: Brake fluid is light yellow when new as it absorbs water the fluid becomes a dark muddy brown. Brake fluid absorbs 2% water over a one year period under normal braking conditions. This is a very important fluid and should be changed every other year.

Amber: Gasoline, but there will be a distinct odor.

Bright Green: Môi chất làm mát. Chất này rất trơn khi chạm tay vào

Light or Dark Brown: Nếu bạn thường xuyên thây dầu, nó có màu nâu
sáng, ko thì nó có màu nâu tối hơn. Hãy thay dầu máy mỗi 3-5000 miles

Bright Blue: Dung dịch rửa kính, (dung dịch rửa kính mùa đông có thể có màu cam, tính hoặc vàng)

Light Brown: Nếu có mùi trứng thối, đó là dầu 90 hoặc dầu cầu. nó có thể rò rỉ ở cầu sau hoặc ở hộp số sàn

Red Fluid: Dầu hộp số tự động hoặc trợ lực lái. Chú ý xem nó rò rỉ ở đâu có thể môi chất làm mát

Clear (không màu): Dầu trợ lực lái hoặc nước từ dàn ngưng tụ của hệ thống lạnh

Light Yellow: Dầu thắng có màu vàng nhạc, khi dầu bị vo nước nó sẽ chuyểnn thành mày nâu bùn (dark muddy brown). Tỉ lệ dầu thắng bị vô nước trong suốt thời gian một năm sử dụng là 2% trong các điều kiện làm việc bình thường, dầu này rất quan trọng và nên thây mỗi năm

Amber (hard yellow wish-brown: màu hổ phách)
: Nhiên liệu, nhưng có thể có màu khác
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên