Đèn cờ lê sáng - check mã lỗi P0170

K
Bình luận: 7Lượt xem: 1,245

kenshinjar

Tài xế O-H
Các bác, xe đáng đi thì đèn báo cờ lê sáng, cắm cổng odb máy báo lỗi P0170, và kiểm tra thì một số sensor báo lỗi sau. Em ko hiểu nhiều về kỹ thuật, các bác giúp em lỗi này phải xử lý ntn ạ.

Test report:
------------------
MID:$01 TID:$0a
Sensor period(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 2,400ms Min: 0ms
Test result value: 600ms
PASS
----
MID:$21 TID:$0a
Sensor period(calculated) - Catalyst Monitor Bank 1
Max: 40Count Min: 0Count
Test result value: 1,164Count
FAIL

----
MID:$39 TID:$80
-
Max: 2,048Pa Min: 0Pa
Test result value: 2,048Pa
PASS
----
MID:$3a TID:$80
- EVAP Monitor (cap off)
Max: 2,048Pa Min: 0Pa
Test result value: 2,048Pa
PASS
----
MID:$3b TID:$80
- EVAP Monitor (0.090")
Max: 0.03233inch Min: 0inch
Test result value: 0inch
PASS
----
MID:$41 TID:$80
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1
Max: 0.1A Min: 0A
Test result value: 0.583A
FAIL
----
MID:$42 TID:$80
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 2
Max: 0.1A Min: 0A
Test result value: 0.555A
FAIL

----
MID:$81 TID:$85
- Fuel System Monitor Bank 1
Max: 18 Min: -18
Test result value: -7.1
PASS
----
MID:$81 TID:$86
- Fuel System Monitor Bank 1
Test incomplete or dependant test failed
--
MID:$9f TID:$f4
-
Max: 8,192 Min: 6,241
Test result value: 2,888
FAIL

----
MID:$a1 TID:$86
- Misfire Monitor General Data
Max: 65,535 Min: 0
Test result value: 0
PASS
----

End of report.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Các bác, xe đáng đi thì đèn báo cờ lê sáng, cắm cổng odb máy báo lỗi P0170, và kiểm tra thì một số sensor báo lỗi sau. Em ko hiểu nhiều về kỹ thuật, các bác giúp em lỗi này phải xử lý ntn ạ.

Test report:
------------------
MID:$01 TID:$0a
Sensor period(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 2,400ms Min: 0ms
Test result value: 600ms
PASS
----
MID:$21 TID:$0a
Sensor period(calculated) - Catalyst Monitor Bank 1
Max: 40Count Min: 0Count
Test result value: 1,164Count
FAIL

----
MID:$39 TID:$80
-
Max: 2,048Pa Min: 0Pa
Test result value: 2,048Pa
PASS
----
MID:$3a TID:$80
- EVAP Monitor (cap off)
Max: 2,048Pa Min: 0Pa
Test result value: 2,048Pa
PASS
----
MID:$3b TID:$80
- EVAP Monitor (0.090")
Max: 0.03233inch Min: 0inch
Test result value: 0inch
PASS
----
MID:$41 TID:$80
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1
Max: 0.1A Min: 0A
Test result value: 0.583A
FAIL
----
MID:$42 TID:$80
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 2
Max: 0.1A Min: 0A
Test result value: 0.555A
FAIL

----
MID:$81 TID:$85
- Fuel System Monitor Bank 1
Max: 18 Min: -18
Test result value: -7.1
PASS
----
MID:$81 TID:$86
- Fuel System Monitor Bank 1
Test incomplete or dependant test failed
--
MID:$9f TID:$f4
-
Max: 8,192 Min: 6,241
Test result value: 2,888
FAIL

----
MID:$a1 TID:$86
- Misfire Monitor General Data
Max: 65,535 Min: 0
Test result value: 0
PASS
----

End of report.
P0170 là cái gì, bác phải đưa cụ thể chứ
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên