Dạ e xin chào mọi người. Hiện tai e là sinh viên năm 3 của trường Đại học Nha Trang cho e hỏi ở Nha Trang có gara ô tô nào cần phụ việc ạ. Em cảm ơ

H
Bình luận: 0Lượt xem: 146
Bên trên