yiu

  1. hoangxinh

    Cách tìm dây chuột cửa xe nguyên bản

    Cho em hỏi chút ạ.cách tìm dây chuột cửa xe nguyên bản thì kiểm tra như nài ạem tháo táp bi ra thì thấy có 4 dây.mà ko pít đấu vào dây nào.em đấu bộ điều khiển khóa đó mà.xem màu dây thì bít nhưng vào trong xe nó nhiều dây giống màu đó nên ko pít đo.chỉ hộ em với ạ.
Bên trên