xxx

  1. K

    Bệnh điều hòa xe kia Spos cảm biến ngắt lạnh không ngắt, đông đá

    Em làm xe kia Spostlx 2010 giàn lạnh bị đông đá, em đã thay 3 lân mà cảm biến không ngắt,giàn lạnh vẫn đông đá,lần thứ tư em chuyển sang ngắt lạnh cơ được một tuần lại không mát, các bác đã gặp trường hợp này chưa, chỉ giáo em với. Em cảm ơn ạ
Bên trên