xtravue trailer

  1. TrinhTan

    Công ty Pháp tiết lộ công nghệ XtraVue Trailer khắc phục điểm mù xe container, rơ-moóc.

    Điểm mù là một vấn đề vô cùng đau đầu đối với các hãng sản xuất cũng như tài xế, đặc biệt đối với loại xe container, rơ-moóc. Công ty Valeo của Pháp đã giới thiệu công nghệ với một hệ thống máy ảnh giúp xóa bỏ những điểm mù tại Consumer Electronics Show 2019. Hệ thống này gọi là XtraVue...
Bên trên