xích

  1. dangnamphong

    Không bảo dưỡng động cơ đúng thời điểm sẽ gây ra hậu quả gì ?

    Không bảo dưỡng động cơ đúng thời điểm sẽ gây ra hậu quả gì ? Được ví như là trái tim của chiếc ô tô, động cơ là một bộ phận tạo ra lực chuyển động của xe. Khi động cơ bị hỏng, xe sẽ ngừng hoạt động. Do đó, việc bảo dưỡng động cơ là cần thiết. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp chủ xe không...
Bên trên