xe tương lai

  1. TrinhTan

    Honda xây dựng ý tưởng có thể nhìn ''xuyên tường'' các tòa nhà

    Honda đang phát triển những gì gọi là "giao lộ thông minh" cho phép xe ô tô hầu như nhìn xuyên qua các tòa nhà, tường và các vật cản khác tại các giao lộ. Một ngày nào đó, tất cả các loại xe của Honda đều có thể trang bị công nghệ Vehicle-to-everything (V2X) technology.Công nghệ này sử dụng...
Bên trên