xe oto thuong mai

  1. L

    50 quốc gia bán xe thương mại nhiều nhất thế giới năm 2020

    Xin chia sẻ đến các bác dữ liệu 50 quốc gia bán xe thương mại nhiều nhất thế giới trong năm 2020. Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu về doanh số trên thế giới. Tính đến năm 2020, doanh số bán xe thương mại tại Hoa Kỳ là 11,1 triệu chiếc, chiếm 45,89% doanh số bán xe thương mại trên thế giới. 5 quốc...
Bên trên