xe nâng sumitomo 2

  1. D

    Help hộp số xe nâng sumitomo: Bơm bí vẫn bơm nhớt lên bản đồ nhưng lại không chia nhớt được?

    Mình đang có bản đồ hộp số sumitomo Bơm bí vẫn bơm nhớt lên bản đồ nhưng lại không chia nhớt được ra đường van solennoi nên xe ko di chuyển được
Bên trên