xe nâng cắt kéo

  1. xenangsonlam

    Xe nâng người Sơn Lâm

    Xe nâng người là thiết bị được chế tạo để thay cho dàn giáo trước đây. Ứng dụng phục vụ cho rất nhiều việc trên cao đặc biệt ứng dụng nhiều có việc lắp đặt máy móc thiết bị, xây lắp nhà xưởng công nghiệp như: Thi công xây lắp kết cấu nhà thép phục vụ việc hàn, cắt, bắt bu lông, chằng giây, lắp...
Bên trên