xe foton

  1. nguyeminhxuanvu

    Xe đại tu xong không nổ.

    7 lít nhớt, sau khi rô đai máy không nổ và xả nhớt ra có 16 lít dầu, ngoài bơm tay nó qua đường nào không mọi người.
Bên trên