xe con

  1. D

    Thợ điện điều hòa ô tô (Thu nhập 15 tr / tháng)

    Mô tả - Thợ chính chịu trách nhiệm mảng điện điều hòa. - Sửa chữa điện, điều hoà ô tô; - Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng điện, điều hoà ô tô theo yêu cầu. - Đề xuất cung cấp phụ tùng, vật tư phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng. - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Yêu cầu - Có ít nhất trên 2...
Bên trên