xăng xe máy

  1. Phóng Viên Ô Hát

    Xăng pha chì chính thức bị "khai tử"

    Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã đi đầu trong sáng kiến ngăn chặn sử dụng xăng pha chì, điều này có thể mang lại cho nền kinh tế toàn cầu khoản tiết kiệm 2.450 tỷ USD. Xăng pha chì có tác dụng làm tăng khả năng chịu nén của nhiên liệu, dẫn đến tiết kiệm khoảng 30% lượng xăng sử...
Bên trên