xả gió

  1. Thosuaxe89

    Cách xả gió hệ thống phanh ô tô

    Bài viết chia sẻ các bước thực hiện xả gió hệ thống phanh ô tô. Dụng cụ cần thiết: - Dầu phanh - Con đội thủy lực - Bộ xả gió (cờ lê, ống nhựa,). - Khăn lau. Mẹo an toàn: Luôn mang kính bảo hộ khi làm việc. Mang các dụng cụ bảo vệ cá nhân khác như găng tay cao su, giày bảo hộ. Các bước...
Bên trên