wind tunnel

  1. O

    Porsche 911 - P4.1: Đường hầm gió và CFD

    (...tiếp theo phần trước Porsche 911 - P3.2: Sức mạnh của gió) Người ta nói rằng, cảm hứng ra đời của những chiếc xe mang biểu tượng Porsche là từ đường đua. Khi Ferry Porsche nhận thấy khoảng cách từ xe của ông và của đối thủ qua từng chặng đua, ông ngay lập tức gọi nhân viên của mình tới gần...
Bên trên