vvt-i của toyota

  1. H

    Hệ thống VVT-i (Điều khiển thời điểm phối khí - thông minh)

    Thông thường, thời điểm phối khí được cố định, những hệ thống VVT-i của Toyota sử dụng áp suất thủy lực để xoay trục cam nạp và làm thay đổi thời điểm phối khí. Điều này có thể làm tăng công suất, cải thiện tính kinh tế nhiên liệu và giảm khí xả ô nhiễm. Như trong hình minh họa, hệ thống...
Bên trên