vi sai

  1. tuanbbk01

    Xe Ford Transit bị nước vào dầu cầu ?

    Trong 1 lần tháo moay ơ ra để thay bi moay ơ tôi đã phát hiện ra dầu cầu bị biến chất, có hiện tượng lẫn nước. Trong khi đó xe mới bảo dưỡng thay dầu cầu được 12 ngày, khi tiến hành gọi KTV bên Ford để kiểm tra, thì họ kết luận rằng, ống thông hơi hệ thống vi sai bị tuột lẫy, rơi xuống, gác lên...
Bên trên