variable geometry turbo

  1. dangnamphong

    Các loại Turbo tăng áp

    Các loại Turbo tăng áp 1. Turbo đơn Một turbo tăng áp đơn là hầu hết mọi người nghĩ đến như một tuabin. Bằng cách thay đổi kích thước của các thành phần bên trong turbo, có thể thu được các đặc tính mô-men xoắn khá riêng biệt. Các tuabin lớn hơn cung cấp mức công suất cấp cao hơn, trong khi...
Bên trên