vama

  1. A

    Báo cáo thị trường ô tô tháng 7.2021

    Em xin phép gửi các cụ báo cáo của Vama về thị trường ô tô trong tháng 7 năm 2021 doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.065 xe, tăng 0,3% so với tháng 6.2020. Theo đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.065 xe, bao gồm 17.593 xe du lịch; 6.133 xe thương mại và 339 xe chuyên...
  2. KiemXangDao

    Việt Nam - Giai đoạn xã hội hóa xe hơi đang diễn ra?

    Số lượng xe hơi được bán ra thị trường ngay càng tăng. Xe hơi đang ngày càng phổ biến từ giá rẻ nhất cho tới xe hạng sang vài tỷ. Đây là biểu hiện cho giai đoạn xã hội hóa xe hơi. Theo báo cáo bán hàng của VAMA, tính đến thời điểm này, tổng doanh số xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu...
Bên trên