vaccine

  1. Canh Miếu

    THACO tặng 126 xe chuyên dụng vận chuyển vaccine và tiêm chủng lưu động

    63 xe chuyên dụng vận chuyển vaccine phòng Covid-19 và 63 xe phục vụ tiêm chủng lưu động vừa được THACO trao tặng cho Bộ Y tế để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương trên cả nước… Ngày 10/7, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) đã trao tặng 63 xe tải chuyên dụng vận chuyển...
Bên trên