ưhwhw

  1. D

    Máy KOMATSU PC350-6 bị yếu toàn bộ

    Chào các cụ e đang làm con komatsu 350 -6 máy giờ yếu chậm toàn bộ các thao tác bơm e đo vẫn được 330kg áp khiển 40kg bơm tổng mới e mới làm. Mà từ lúc làm động cơ lắp lên là bị các cụ ah điện bơm kiểm tra vẫn còn. Các cụ có cao ý chỉ giúp e với ạ e cảm ơn
Bên trên