tuyen tho hoc viec

  1. CaptivaCenter

    Captiva Center cần tuyển 5 thợ học việc

    Gara chuyên sửa xe Captiva và các dòng xe khác Cần tuyển: 05 vị trí thợ học việc Yêu cầu Sinh viên, chăm chỉ trung thực muốn học nghề. Có chỗ ở Hỗ trợ ăn uống Hỗ trợ lương Cơ hội tuyệt vời cho sv trường Đại học Công nghiệp và Thành Đô Địa chỉ : Cổng phụ Đại học Thành Đô Liên hệ : A Tân 0909798866
Bên trên