tuyển dụng đồng sơn

  1. HieuPGS

    Tuyển Quản đốc xưởng đồng sơn- Mazda Ninh Bình

    Nơi làm việc: Showroom Mazda Ninh Bình: Đường Lê Đại Hành, Tp Ninh Bình, Ninh Bình A. Mô tả công việc: 1. Tổ chức phân công giao việc cho các tổ thợ theo mảng hoạt động. Kiểm soát tiến độ, chất lượng sửa chữa. 2. Tổ chức phân công quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng trang thiết bị, đảm bảo...
Bên trên