tư vấn kỹ thuật

  1. quanghuy123

    Sự khác nhau giữa cố vấn dịch vụ ô tô chủ động và bị động

    Cố vấn dịch vụ là những người mà khách hàng sẽ kết nối với nhiều hơn bất kỳ ai khác tại đại lý. Họ có nhiều thời gian trực tiếp nhất và nhiều thời gian điện thoại nhất với chủ sở hữu phương tiện, và họ là những người sẽ xác định xem khách hàng có quay lại hay không. Cố vấn dịch vụ có thể...
Bên trên