truyền thông ngành ô tô

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Nghề Marketing, truyền thông ngành ô tô- Bạn đã biết về nó chưa?

    Từ trước đến nay, trong ngành ô tô, chúng ta thường nghe đến những nghề thông dụng như làm sửa chữa, chăm sóc xe, nghề sale bán hàng, bán xe, nghề cố vấn dịch vụ, giảng dạy, lái xe, đăng kiểm, bảo hiểm……Nhưng đã bao giờ bạn nghe hoặc tìm hiểu về nghề marketing và truyền thông ô tô chưa? Nghe...
Bên trên