trưởng phòng kinh doanh

  1. Trangngo

    Cần tuyển Thợ điện điều hòa, máy gầm, tổ trưởng...

    Tuyển dụng toàn quốc nhiều vị trí từ nhân viên đến trưởng phòng - Kinh doanh + kỹ thuật. Nhận hồ sơ phỏng vấn trước và sau tết. Đạt nhận việc đi làm ngay Liên hệ ngay để được hỗ trợ
  2. Trangngo

    Tuyển dụng toàn quốc (Kinh doanh - kỹ thuật)

    Cuối năm em vẫn nhận hồ sơ, phỏng vấn trước - sau tết đi làm luôn
Bên trên