treocokhi

  1. cuongicon1809

    hệ thống treo bán tích cực

    Mấy bác cho e hỏi có phải hệ thống treo cơ khí có sử dụng thiết bị giảm chấn bằng điện tử là hệ thống treo bán tích cực (semi active suspension) không vậy các bác??? Em cảm ơn ạ!
Bên trên