trạm rửa xe ô tô tự động thông minh

  1. thietbigarage.vn

    Tư vấn chiến lược đầu tư trạm rửa xe ô tô tự động thông minh

    TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC HỆ THỐNG RỬA XE Ô TÔ TỰ ĐỘNG - TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH 1. Dịch vụ rửa tự động - Dịch vụ rửa xe siêu tốc: vì thời gian là vàng bạc 2. Bảng giá gợi ý Công ty Tân Phát gửi tham khảo: Loại dịch vụ Thời gian Xe 4-7 chỗ Xe 16 chỗ Rửa ngoài xe + gầm 5-7 phút 40,000VND...
Bên trên